Produkty - uniTOX IV

uniTOX IV - Uniwersalna Głowica Gazometryczna

Uniwersalne Głowice Gazometryczne "uniTOX IV" przeznaczone są do stosowania w stacjonarnych systemach pomiaru lub detekcji niskich (toksycznych) stężeń gazów oraz oparów cieczy , w strefach zagrożonych wybuchem typu 1 lub 2. Służą do wykrywania różnorodnych gazów i oparów toksycznych grup IIA i IIB, o klasach temperaturowych T1...T6 - np.: amoniaku, siarkowodoru, chloru, tlenku węgla, tlenku i dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku etylenu, chlorowodoru, cyjanowodoru, ozonu, freonów. Do współpracy z szeroką gamą centralek i sterowników. Zasilanie 12V DC.

W zależności od wersji mogą posiadać różne rodzaje wyjść:

  • prądowe : ciągłe (4...20mA), lub dwuprogowe 4/8/12mA
  • detekcyjne napięciowe typu OC (NC lub NO), dwa wyjścia sygnalizujące przekroczenie progów alarmowych I i II.
  • cyfrowe - łącze RS485, protokół Modbus-RTU, głowica adresowalna

Stosowane czujniki : półprzewodnikowe (detekcja dwuprogowa) -nieselektywne, elektrochemiczne (detekcja lub pomiar) -selektywne. Obudowa metalowa (aluminium), dławica kablowa stalowa. Typ budowy przeciwwybuchowej - ognioszczelność (typ "d").

Cecha budowy przeciwwybuchowej:

II 2 G Ex d IIB T6 certyfikat badania typu WE : OBAC 10 ATEX 030X

Obszary zastosowań : chłodnie, oczyszczalnie ścieków, magazyny, laboratoria , przemysł chemiczny itp.

Wersje:

  • uniTOX IV /PP/D - głowica z czujnikiem półprzewodnikowym, wyjścia detekcyjne alarmowe A1/A2 typu OC-NC, lub OC-NO
  • uniTOX IV /PP/S - głowica z czujnikiem półprzewodnikowym, wyjście prądowe 4...20mA lub 4/8/12mA
  • uniTOX IV /E/D - głowica z czujnikiem elektrochemicznym, wyjścia detekcyjne alarmowe A1/A2 typu OC-NC, lub OC-NO
  • uniTOX IV /E/S - głowica z czujnikiem elektrochemicznym, wyjście prądowe 4...20mA lub 4/8/12mA
  • uniTOX IV /PP/RS485 - głowica z czujnikiem półprzewodnikowym, wyjście RS485 (protokół Modbus-RTU)
  • uniTOX IV /E/RS485 - głowica z czujnikiem elektrochemicznym, wyjście RS485 (protokół Modbus-RTU)

Instrukcje obsługi: