Kolumna sygnalizacji detekcji gazów "KSDG-4"

 


 

Mobilną kolumnę sygnalizacji detekcji gazów przewidziano dostosowania wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność okresowej detekcji wielu gazów niebezpiecznych, lecz z powodu specyfiki obiektu, lub jego tymczasowości, nie jest możliwe ( lub nieopłacalne ) zastosowanie stacjonarnych systemów detekcji gazów. Kolumna stanowi osłonę detektorów, które mogą być narażone na niekorzystne warunki środowiska mogące doprowadzić do ich zalania wodą, lub zanieczyszczenia pyłem, lakierem, błotem, lub innymi substancjami pogarszającymi warunki pracy i serwisowania detektorów. Znaczne pogorszenie wymienionych warunków pracy detektora bez stosowania osłony jest zazwyczaj główną przyczyną obniżenia jego trwałości, lub uszkodzenia. Oprócz detektorów, kolumna posiada zainstalowany na stałe jeden sygnalizator optyczno-akustyczny informujący o przekroczeniu stężeń niebezpiecznych gazów, a także dwa gniazda do podłączenia dodatkowych, przenośnych sygnalizatorów. Standardowo sygnalizatory, zarówno dodatkowe, jak i zintegrowane z kolumną, generują sygnał optyczny ( błyskowy ) czerwony po przekroczeniu stężenia pierwszego progu alarmowego, oraz dodatkowo, sygnał akustyczny ( przerywany ) po przekroczeniu stężenia drugiego progu alarmowego wykrywanych gazów. Opcjonalnie, sygnalizatory mogą być wyposażone w dodatkową lampę koloru zielonego, która świeci podczas stanu czuwania, jeżeli nie zostało przekroczone stężenie pierwszego progu żadnego z wykrywanych gazów. W tym wariancie, po wystąpieniu przekroczenia pierwszego progu alarmowego dowolnego z wykrywanych gazów, zielona lampa gaśnie.

Typowym zastosowaniem kolumny jest stworzenie możliwości ochrony obszarów, w których pracują ludzie oraz maszyny emitujące toksyczne gazy, lub opary. Takie miejsca to; budowy zamkniętych obiektów, w których nie ma jeszcze wentylacji ( np. tunele, przejścia podziemne, podziemne magazyny, schrony, wielkopowierzchniowe hale… ), hale magazynowe, lub przemysłowe, w których specyfika składowania, lub użytkowania uniemożliwia zastosowanie stacjonarnych systemów detekcji, a także jako uzupełnienie stacjonarnych systemów detekcji gazów niebezpiecznych. 

Kolumna jest przeznaczona do zainstalowania w niej wielogazowych detektorów firmy Pro-Service typu; DUOmaster M  lub Tmaster M.

Jedna kolumna służy do jednoczesnego monitorowania stężeń gazów:  O2, CO, CO2, NO2, LPG.

Przykładowe konfiguracje - moduł główny (górny) / moduł dolny :

- detekcja  O2 / CO2

- detekcja CO / LPG

- detekcja  O2 /  NO2

- detekcja CO / LPG /NO2

Na zamówienie, po uzgodnieniu z firmą Pro-Service, istnieje możliwość detekcji innych gazów, lub oparów niebezpiecznych, lub rezygnacji z detekcji niektórych.

 


 

Pliki do pobrania :

pdfMobilna kolumna sygnalizacji detekcji gazów KSDG-4 - karta produktu (1A).pdf

 


 

Zapraszamy Klientów i Partnerów do kontaktu z nami !
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe
Pro-Service© Sp. z o.o. w Krakowie

os. Złotej Jesieni 4
31-826 Kraków
+48 12 4259090, +48 12 6445589
+48 12 6430934, fax w. 314
tel/fax +48 12 6860710