Kontakt

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe
Pro-Service® Sp. z o.o. w Krakowie
os. Złotej Jesieni 4
31-826 Kraków

NIP 675-12-73-612
Regon: 350553021   KRS: 0000108481

Kapitał zakładowy 120 000 PLN

Producent nr E0012419W

Zapraszamy Klientów i Partnerów do kontaktu z nami

+ 48 12 425 90 90, + 48 12 644 55 89
+ 48 12 643 09 34, + 48 12 686 07 10
 
 
Sprzedaż i marketing
Dział Sprzedaży i Marketingu
w.102 i 115
pro@alarmgas.com
Kierownik Projektów
w.121
ds1@alarmgas.com
mobile: 691-494-725
Inżynier sprzedaży
w.120
ds4@alarmgas.com
mobile: 504-312-992
Konsultacje dla Projektantów, PTH i Wykonawców
Kierownik Techniczny
mgr inż. Tadeusz Kapusta

w.105
technika@pro-service.pl
Specjalista gazometrii i eksplozymetrii
Kierownik Rozwoju
i Wdrożeń
mgr inż. Leszek Muszyński

w.103
kkj@pro-service.pl
Specjalista gazometrii i eksplozymetrii
Kierownik Kontroli Jakości
mgr inż. Krzysztof Cudek

w.104
sp@pro-service.eu
Specjalista gazometrii i eksplozymetrii
Z-ca Dyrektora ds. Uslug
mgr inż. Krzysztof Komodziński

w.116
du@pro-service.pl
Specjalista gazometrii i eksplozymetrii
Pozostałe
Dyrektor - Prezes Zarządu
w.102
pro@alarmgas.com
Dział Kontroli i Kadry
w.118
dk@alarmgas.com
Sekretariat / Biuro serwisu urządzeń stacjonarnych i przenośnych
w.113
bs@pro-service.pl

 

 

 

Zapraszamy Klientów i Partnerów do kontaktu z nami !
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe
Pro-Service© Sp. z o.o. w Krakowie

os. Złotej Jesieni 4
31-826 Kraków
+48 12 4259090, +48 12 6445589
+48 12 6430934, fax w. 314
tel/fax +48 12 6860710