Sygnalizator optyczno-akustyczny PSZ-4D

 


 

Sygnalizator optyczno-akustyczny PSZ-4D

 

Sygnalizator PSZ-4D przeznaczony jest do optycznej i akustycznej sygnalizacji stanów alarmowych pojawiających się na niskonapięciowych wyjściach urządzeń sterujących. Sygnalizator można instalo­wać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Nie może być stosowany w przestrzeniach określonych jako strefy zagrożenia wybuchem.

Źródłem sygnału akustycznego jest przetwornik piezoelektryczny generujący pulsacyjny i modulowany dźwięk o wysokiej głośności. Układ sterujący przetwornika umożliwia dwustopniową regulację natężenia dźwięku. Źródłem sygnału optycznego są diody świecące LED o bardzo wysokiej luminancji. Diody podzielone są na dwie sekcje, dzięki czemu uszkodzenie diody jednej sekcji nie wyłączy świecenia diod drugiej sekcji.

 Elektronika sygnalizatora, wykonana w technologii montażu powierzchniowego (SMT) oraz zabezpieczona dodatkową pokrywą przed udarami mechanicznymi i niekorzystnym wpły­wem czynników atmosferycznych, gwaran­tuje bardzo wysoką nieza­wodność urządze­nia.

 

Podstawowe parametry techniczne:

 

  • Zasilanie: 12V DC ±2V
  • Maksymalny pobór prądu – 90 mA  (optyka + akustyka)
  • Sygnalizacja optyczna: diody LED (pulsowanie)
  • Sygnalizacja akustyczna:
    • ton modulowany 110 dB ( z odległości 30 cm)
    • ton modulowany 103 dB ( z odległości 30 cm) w trybie wyciszonym
  • Wymiary (wys.  x szer. x głęb.): 310 x 183  x 75 mm
  • Waga: 0,75 kg

 


 

Pliki do pobrania:   

pdfSygnalizator optyczno-akustyczny PSZ-4D - karta produktu
pdfSygnalizator optyczno-akustyczny PSZ-4D - instrukcja obsługi
pdfSygnalizator optyczno-akustyczny PSZ-4D - deklaracja zgodności

 


 

Zapraszamy Klientów i Partnerów do kontaktu z nami !
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe
Pro-Service© Sp. z o.o. w Krakowie

os. Złotej Jesieni 4
31-826 Kraków
+48 12 4259090, +48 12 6445589
+48 12 6430934, fax w. 314
tel/fax +48 12 6860710