eurOtox I2P

 


 

Pomiarowy Detektor Gazów  „eurOtox I2P”  służy do pomiarów stężenia gazów toksycznych i tlenu. Umożliwia pomiar stężenia jednocześnie dwóch gazów, przy pomocy sensora wewnętrznego i detektora zewnętrznego z wyjściem prądowym 4-20 mA.

Jest to samodzielne urządzenie będące połączeniem detektora i centralki.

 

Zasilanie sieciowe ~230 V, maksymalny pobór mocy 15W.

 

Rodzaj sensora wewnętrznego (wersje):

- tlen O2:                            elektrochemiczny, selektywny, zakres pomiarowy : 0-25 % V/V                

- tlenek węgla  CO:            elektrochemiczny, selektywny, zakres pomiarowy : 0-500 ppm         

- dwutlenek węgla  CO2:    infraredowy, selektywny, zakres pomiarowy : 0-5 % V/V             

- chlor  Cl2:                         elektrochemiczny, selektywny, zakres pomiarowy : 0-20 ppm             

- heksafluorek siarki  SF6:  infraredowy, selektywny, zakres pomiarowy : 0-2000 ppm     

 

Podłączenie detektora zewnętrznego:

- zasilanie detektora zewn. : 12 V DC, maks. pobór prądu 250 mA 

- wejście prądowe :  (2) 4-20 mA , Rwe = 200 Ω  

 

Progi alarmowe : 2 lub 3, programowalne poziomy stężeń alarmowych (osobno dla detektora wewnętrznego i zewnętrznego).

 

Rodzaj wyjść:

- przekaźnikowe (NO)  : 3 wyjścia  o funkcjach programowalnych, maks. obciążenie 3A/~230V

- napięciowe : 2 wyjścia (WY-AL1, WY-AL2) o funkcjach programowalnych, maksymalna  obciążalność 0,5 A (sumaryczna)                    

- RS485 (protokół Modbus RTU).

 

Funkcje detektora:

- wyświetlacz LCD (wizualizacja stanów detektorów, stanów wyjść, konfiguracja)

- klawiatura 4-przyciskowa

- zegar czasu rzeczywistego

- pamięć zdarzeń (1000 zdarzeń)

- swobodne konfigurowanie wejść i wyjść

- algorytm sterowania programowany przez użytkownika

- predefiniowane konfiguracje (ustawienia fabryczne)

- dostęp zabezpieczony hasłami.

 

Wersje urządzenia:  

- eurOtox O2 I2p/E/D/S/RS485           – detektor pomiarowy O2 (sensor elektrochemiczny), wyjścia przekaźnikowe, RS485, wyjście 4-20mA,         

                                                                    możliwość podłączenia detektora zewnętrznego (wejście  4-20mA)

- eurOtox CO I2p/E/D/S/RS485           – detektor pomiarowy CO (sensor elektrochemiczny), wyjścia przekaźnikowe, RS485, wyjście 4-20mA,                                                                      możliwość podłączenia detektora zewnętrznego (wejście  4-20mA)

- eurOtox CO2 I2p/E/D/S/RS485          – detektor pomiarowy CO2 (sensor infraredowy), wyjścia przekaźnikowe, RS485, wyjście 4-20mA,

                                                                    możliwość podłączenia detektora zewnętrznego (wejście  4-20mA)

- eurOtox Cl2 I2p/E/D/S/RS485          – detektor pomiarowy Cl2 (sensor elektrochemiczny), wyjścia przekaźnikowe, RS485, wyjście 4-20mA,                                                                     możliwość podłączenia detektora zewnętrznego (wejście  4-20mA)

- eurOtox SF6 I2p/E/D/S/RS485          – detektor pomiarowy SF6 (sensor infraredowy), wyjścia przekaźnikowe, RS485, wyjście 4-20mA,

                                                                    możliwość podłączenia detektora zewnętrznego (wejście  4-20mA)


   

Pliki do pobrania:

pdfDetektor pomiarowy eurOtox I2P - karta produktu

 


 

Zapraszamy Klientów i Partnerów do kontaktu z nami !
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe
Pro-Service© Sp. z o.o. w Krakowie

os. Złotej Jesieni 4
31-826 Kraków
+48 12 4259090, +48 12 6445589
+48 12 6430934, fax w. 314
tel/fax +48 12 6860710