Produkty - multiPAG®/modularPAG®

multiPAG®/modularPAG® - Skalowalna jednostka centralna systemów detekcji gazów do mnogich opomiarowań

Skalowalna Jednostka Centralna typu modularPAG® jest urządzeniem stacjonarnym, przeznaczonym do kontroli stanu czujników gazowych (do 500 czujników), wizualizacji tych stanów oraz autonomicznego sterowania urządzeniami zewnętrznymi. W skład urządzeń zewnętrzach mogą wchodzić np. sygnalizatory optyczne, sygnalizatory dźwiękowe, zawory sterowane itp. Urządzenie modularPAG® należy stosować wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność aktywnej ochrony życia i mienia przed skutkami awaryjnych wycieków gazów. Skalowalną Jednostkę Centralną typu modularPAG® zaprojektowano i wykonano jako konstrukcję modularną. Dzięki modułowej budowie można w sposób naturalny dostosowywać wielkość centrali (ilość obsługiwanych kanałów kontrolno-sterujących) do specyficznych wymagań klienta. Niezależnie od tego zainstalowane i użytkowane urządzenie można w nieskomplikowany sposób rozszerzać stosownie do ewentualnie zwiększających się potrzeb.
W skład centrali mogą wchodzić następujące moduły:

1. Moduł Procesora Głównego i Wyświetlacza SVGA
2. Moduł Komunikacji RS-485
3. Moduł Analogowy 4-20 mA
4. Moduł Sygnalizacji Optycznej
5. Moduł Przekaźnikowy
6. Zasilacz Buforowy
7. Podtrzymanie Akumulatorowe
Rodzaj i ilość zastosowanych modułów determinowana jest ze względu na zastosowane czujniki, ich ilość, ilość zewnętrznych sygnalizatorów, lub innych urządzeń.

Moduł Procesora Głównego jest nadrzędnym elementem systemu i służy do nadzorowania pracy całego urządzenia. Zawiera właściwą konfigurację ze względu na kontrolowany obiekt. Moduł ten umożliwia również komunikację z komputerem dla programowania urządzenia jak też dla zewnętrznej, globalnej wizualizacji za pomocą programu PAG®view. Standardowym wyposażeniem tego modułu jest obsługa monitora w standardzie SVGA 1280x1024. Moduł Komunikacji RS485 jest koncentratorem sieci czujników opartych o standard RS-485 i komunikujących się za pośrednictwem protokołu ModBUS/RTU. Moduł Analogowy 4-20 mA jest koncentratorem sieci czujników analogowych opartych o standard pętli prądowej 4-20 mA. Moduł Sygnalizacji Optycznej służy do wizualizacji stanów alarmowych, awaryjnych, itp. Skonstruowany jest jako wyświetlacz na diodach świecących LED. Produkowany jest w różnych zestawach kolorów świecenia. Moduł Przekaźnikowy umożliwia podłączenie sterowanych urządzeń zewnętrznych. Na zewnątrz modułu wyprowadzone są styki typu NO/NC o obciążalności 8A/250V. Zasilacz Buforowy jest głównym elementem zasilającym system modularPAG®. Pozwala na efektywną gospodarkę zasobami energii, również w przypadku zaniku zasilania sieciowego. Jego rozbudowana automatyka (także ze względu na warunki temperaturowe otoczenia) czuwa nad prawidłowym stanem utrzymania akumulatora awaryjnego. Podtrzymanie Akumulatorowe współpracuje z omówionym wyżej zasilaczem buforowym. Jest magazynem energii wystarczającej na pracę systemu oraz awaryjne zamknięcie zaworu głównego instalacji gazowej w przypadku przerwy w zasilaniu z sieci energetycznej 230V.

Instrukcja obsługi - plik: modularPAG.pdf