Produkty - EXpert IV

EXpert IV -Uniwersalna Głowica Gazometryczna

Uniwersalne Głowice Gazometryczne "EXpert IV" przeznaczone są do stosowania w stacjonarnych systemach pomiaru lub detekcji wysokich (wybuchowych) stężeń gazów oraz oparów cieczy , w strefach zagrożonych wybuchem typu 1 lub 2. Służą do wykrywania różnorodnych gazów i oparów wybuchowych grup IIA i IIB, o klasach temperaturowych T1...T6 - np.: metanu, LPG, heksanu, pentanu, amoniaku, oparów benzyn i olejów, oparów styrenu, ksylenu, toluenu, octanu etylu, oparów alkoholi. Do współpracy z szeroką gamą centralek i sterowników. Zasilanie 12V DC.

W zależności od wersji mogą posiadać różne rodzaje wyjść:

 • prądowe : ciągłe (4...20mA), lub dwuprogowe 4/8/12mA
 • detekcyjne napięciowe typu OC (NC lub NO), dwa wyjścia sygnalizujące przekroczenie progów alarmowych I i II.
 • cyfrowe - łącze RS485, protokół Modbus-RTU

Stosowane czujniki : półprzewodnikowe (detekcja dwuprogowa), katalityczne (detekcja lub pomiar), elektrochemiczne (detekcja lub pomiar). Obudowa metalowa (aluminium), wpust kablowy (dławica) stalowy. Typ budowy przeciwwybuchowej - ognioszczelność (typ "d").

Cecha budowy przeciwwybuchowej:

II 2 G EEx d IIB T6 certyfikat badania typu WE : OBAC 10 ATEX 030X


Obszary zastosowań : kotłownie, chłodnie, oczyszczalnie ścieków, magazyny, laboratoria , malarnie, przepompownie gazów, itp.

Wersje:

 • EXpert IV /PP/D - głowica z czujnikiem półprzewodnikowym, wyjścia detekcyjne alarmowe A1/A2 typu OC-NC, lub OC-NO
 • EXpert IV /PP/S - głowica z czujnikiem półprzewodnikowym, wyjście prądowe 4...20mA lub 4/8/12mA
 • EXpert IV /K/D - głowica z czujnikiem katalitycznym, wyjścia detekcyjne alarmowe A1/A2 typu OC-NC, lub OC-NO
 • EXpert IV /K/S - głowica z czujnikiem katalitycznym, wyjście prądowe 4...20mA lub 4/8/12mA
 • EXpert IV /E/D - głowica z czujnikiem katalitycznym, wyjścia detekcyjne alarmowe A1/A2 typu OC-NC, lub OC-NO
 • EXpert IV /E/S - głowica z czujnikiem katalitycznym, wyjście prądowe 4...20mA lub 4/8/12mA
 • EXpert IV /PP/RS485 - głowica z czujnikiem półprzewodnikowym, wyjście RS485 (protokół Modbus-RTU)
 • EXpert IV /K/RS485 - głowica z czujnikiem katalitycznym, wyjście RS485 (protokół Modbus-RTU)
 • EXpert IV /E/RS485 - głowica z czujnikiem katalitycznym, wyjście RS485 (protokół Modbus-RTU)

Instrukcje obsługi:

 • EXpert IV /PP/D, EXpert IV /PP/S, EXpert IV /K/D, EXpert IV /K/S, EXpert IV /E/D, EXpert IV /E/S - plik: EXpert_IV.pdf
 • EXpert IV /PP/RS485 , EXpert IV /K/RS485, EXpert IV /E/RS485 - plik: EXpert_IV-RS485.pdf