Tele i Radiopowiadomienie

We wszystkich stacjonarnych systemach detekcji i pomiarów gazowych istnieje możliwość powiadomienia stosownych slużb o awarii przy zastosowaniu istniejących w obiekcie linii telefonicznych z użyciem dialera telefonicznego. Przy braku linii telefonicznej lub konieczności przekazania informacji na dłuższe odleglości możliwe jest powiadomienie drogą radiową przy zastosowaniu najnowocześniejszych modemów radiowych gwarantujących niezawodne przekazanie sygnału od kilkuset metrów do kilku kilometrów co znacząco ułatwia konfigurację systemów detekcji w rozległym terenie.

Zapraszamy Klientów i Partnerów do kontaktu z nami !
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe
Pro-Service© Sp. z o.o. w Krakowie

os. Złotej Jesieni 4
31-826 Kraków
+48 12 4259090, +48 12 6445589
+48 12 6430934, fax w. 314
tel/fax +48 12 6860710