Wielopunktowe systemy detekcji

multiPAG®/modularPAG® - Skalowalna jednostka centralna systemów detekcji gazów do mnogich opomiarowań

Skalowalna Jednostka Centralna typu modularPAG® jest urządzeniem stacjonarnym, przeznaczonym do kontroli stanu czujników gazowych (do 500 czujników), wizualizacji tych stanów oraz autonomicznego sterowania urządzeniami zewnętrznymi. W skład urządzeń zewnętrzach mogą wchodzić np. sygnalizatory optyczne, sygnalizatory dźwiękowe, zawory sterowane itp. Urządzenie modularPAG® należy stosować wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność aktywnej ochrony życia i mienia przed skutkami awaryjnych wycieków gazów. Skalowalną Jednostkę Centralną typu modularPAG® zaprojektowano i wykonano jako konstrukcję modularną. Dzięki modułowej budowie można w sposób naturalny dostosowywać wielkość centrali (ilość obsługiwanych kanałów kontrolno-sterujących) do specyficznych wymagań klienta. Niezależnie od tego zainstalowane i użytkowane urządzenie można w nieskomplikowany sposób rozszerzać stosownie do ewentualnie zwiększających się potrzeb. 
W skład centrali mogą wchodzić następujące moduły: 

1.    Moduł Procesora Głównego i Wyświetlacza SVGA
2.    Moduł Komunikacji RS-485
3.    Moduł Analogowy 4-20 mA
4.    Moduł Sygnalizacji Optycznej
5.    Moduł Przekaźnikowy
6.    Zasilacz Buforowy
7.    Podtrzymanie Akumulatorowe
Rodzaj i ilość zastosowanych modułów determinowana jest ze względu na zastosowane czujniki, ich ilość, ilość zewnętrznych sygnalizatorów, lub innych urządzeń. 

Moduł Procesora Głównego jest nadrzędnym elementem systemu i służy do nadzorowania pracy całego urządzenia. Zawiera właściwą konfigurację ze względu na kontrolowany obiekt. Moduł ten umożliwia również komunikację z komputerem dla programowania urządzenia jak też dla zewnętrznej, globalnej wizualizacji za pomocą programu PAG®view. Standardowym wyposażeniem tego modułu jest obsługa monitora w standardzie SVGA 1280x1024. Moduł Komunikacji RS485 jest koncentratorem sieci czujników opartych o standard RS-485 i komunikujących się za pośrednictwem protokołu ModBUS/RTU. Moduł Analogowy 4-20 mA jest koncentratorem sieci czujników analogowych opartych o standard pętli prądowej 4-20 mA. Moduł Sygnalizacji Optycznej służy do wizualizacji stanów alarmowych, awaryjnych, itp. Skonstruowany jest jako wyświetlacz na diodach świecących LED. Produkowany jest w różnych zestawach kolorów świecenia. Moduł Przekaźnikowy umożliwia podłączenie sterowanych urządzeń zewnętrznych. Na zewnątrz modułu wyprowadzone są styki typu NO/NC o obciążalności 8A/250V. Zasilacz Buforowy jest głównym elementem zasilającym system modularPAG®. Pozwala na efektywną gospodarkę zasobami energii, również w przypadku zaniku zasilania sieciowego. Jego rozbudowana automatyka (także ze względu na warunki temperaturowe otoczenia) czuwa nad prawidłowym stanem utrzymania akumulatora awaryjnego. Podtrzymanie Akumulatorowe współpracuje z omówionym wyżej zasilaczem buforowym. Jest magazynem energii wystarczającej na pracę systemu oraz awaryjne zamknięcie zaworu głównego instalacji gazowej w przypadku przerwy w zasilaniu z sieci energetycznej 230V.

pdfInstrukcja obsługi

DUOmaster CO/LPG G - Dwugazowy Detektor Garażowy

Dwugazowy Garażowy Detektor "DUOmaster CO/LPG G" służy do ciągłej ochrony pomieszczeń zagrożonych emisją tlenku węgla i propanu-butanu (LPG). Typowe zastosowania detektora "DUOmaster CO/LPG G" to garaże i parkingi podziemne. Detektor "DUOmaster CO/LPG G" jest przeznaczony do współpracy z typowymi centralkami alarmowymi lub sterownikami. Zasilanie 12V DC. 

W zależności od wersji może posiadać różne rodzaje wyjść:

 • prądowe : ciągłe (4...20mA), lub dwuprogowe 4/8/12mA
 • napięciowe typu OC (NC lub NO), dwa wyjścia sygnalizujące przekroczenie progów alarmowych A1 i A2.
 • cyfrowe - łącze RS-485, protokół Modbus-RTU, detektor adresowalny.

Stosowane czujniki:

 • tlenek węgla CO : elektrochemiczne, (selektywne, pomiar lub detekcja dwuprogowa, progi alarmowe : 40/100ppm, zakres pomiarowy 0...500ppm ) lub półprzewodnikowe (nieselektywne, progi alarmowe : 100/200ppm).
 • LPG (propan-butan) : półprzewodnikowe (nieselektywne, progi alarmowe : 10/30%DGW).

Na detektorze sygnalizacja optyczna zasilania, przekroczenia progów alarmowych, awarii . Detektor składa się z dwóch modułów : głównego i modułu LPG połączonych kablem. Moduł główny - obudowa z tworzywa sztucznego ABS, wpusty kablowe (dławice) : PG11, PG16. Moduł LPG - obudowa z tworzywa sztucznego ABS, wpust kablowy (dławica) : PG16. 

Wersje:

 • DUOmaster CO/LPG G/EP/D - czujnik CO elektrochemiczny, czujnik LPG półprzewodnikowy, wyjścia alarmowe A1/A2 (typ NC lub NO)
 • DUOmaster CO/LPG G/EP/S - czujnik CO elektrochemiczny, czujnik LPG półprzewodnikowy, wyjście prądowe 4...20mA lub 4/8/12mA
 • DUOmaster CO/LPG G/EP/RS-485 - czujnik CO elektrochemiczny, czujnik LPG półprzewodnikowy, wyjście RS-485 (protokół Modbus RTU)
 • DUOmaster CO/LPG G/PP/D - czujnik CO półprzewodnikowy, czujnik LPG półprzewodnikowy, wyjścia alarmowe A1/A2 (typ NC lub NO)
 • DUOmaster CO/LPG G/PP/S - czujnik CO półprzewodnikowy, czujnik LPG półprzewodnikowy,
 • DUOmaster CO/LPG G/PP/RS-485 - czujnik CO półprzewodnikowy, czujnik LPG półprzewodnikowy, wyjście RS-485 (protokół Modbus RTU)

Instrukcje obsługi:

pdfDetektor z wyjściami standardowymi
pdfDetektor z wyjściem RS-485

DUOmaster CO/LPG L - Dwugazowy Detektor Garażowy

Dwugazowy Garażowy Detektor "DUOmaster CO/LPG L" służy do ciągłej ochrony pomieszczeń zagrożonych emisją tlenku węgla i propanu-butanu (LPG). Typowe zastosowania detektora "DUOmaster CO/LPG L" to garaże i parkingi podziemne. Jest to samodzielne urządzenie będące połączeniem detektora i centralki, zasilane z sieci ~230V. Może pracować jako urządzenie indywidualne (samodzielne) lub współpracować z centralkami i sterownikami. 

W zależności od wersji może posiadać różne rodzaje wyjść:

 • prądowe : ciągłe (4...20mA), lub dwuprogowe 4/8/12mA
 • przekaźnikowe: 2 lub 3 przekaźniki, ze stykami NO/NC, sygnalizujące przekroczenie progów alarmowych A1 i A2. Trzeci przekaźnik (opcja) sygnalizuje stan awarii.
 • cyfrowe: łącze RS-485, protokół Modbus-RTU, detektor adresowalny (opcja).

Stosowane czujniki:

 • tlenek węgla CO : elektrochemiczne, (selektywne, pomiar lub detekcja dwuprogowa, progi alarmowe : 40/100ppm, zakres pomiarowy 0...500ppm ) lub półprzewodnikowe (nieselektywne, progi alarmowe : 100/200ppm).
 • LPG (propan-butan) : półprzewodnikowe (nieselektywne, progi alarmowe : 10/30%DGW).

Na detektorze sygnalizacja optyczna zasilania, przekroczenia progów alarmowych, awarii . Detektor składa się z dwóch modułów : głównego i modułu LPG połączonych kablem. Moduł główny - obudowa z tworzywa sztucznego ABS, wpusty kablowe (dławice) : PG9, PG11 (2szt.), PG16. Moduł LPG - obudowa z tworzywa sztucznego ABS, wpust kablowy (dławica) : PG16.

Wersje:

 • DUOmaster CO/LPG L/EP/D - czujnik CO elektrochemiczny, czujnik LPG półprzewodnikowy, wyjścia przekaźnikowe
 • DUOmaster CO/LPG L/EP/D/S - czujnik CO elektrochemiczny, czujnik LPG półprzewodnikowy, wyjścia przekaźnikowe, wyjście prądowe 4...20mA lub 4/8/12mA
 • DUOmaster CO/LPG L/EP/D/RS-485 - czujnik CO elektrochemiczny, czujnik LPG półprzewodnikowy, wyjścia przekaźnikowe, wyjście RS-485 (protokół Modbus RTU)
 • DUOmaster CO/LPG L/PP/D - czujnik CO półprzewodnikowy, czujnik LPG półprzewodnikowy, wyjścia przekaźnikowe
 • DUOmaster CO/LPG L/PP/D/S - czujnik CO półprzewodnikowy, czujnik LPG półprzewodnikowy, wyjścia przekaźnikowe, wyjście prądowe 4...20mA lub 4/8/12mA
 • DUOmaster CO/LPG L/PP/D/RS-485 - czujnik CO półprzewodnikowy, czujnik LPG półprzewodnikowy, wyjścia przekaźnikowe, wyjście RS-485 (protokół Modbus RTU)

uniTOX.CO G/E - Detektor Tlenku Węgla

Detektory Tlenku Węgla "uniTOX.CO G/E" przeznaczone są do stosowania w stacjonarnych systemach detekcji lub pomiaru niskich (toksycznych) stężeń tlenku węgla, poza strefami wybuchowymi. Do współpracy z szeroką gamą centralek i sterowników. Zasilanie 12V DC. 

W zależności od wersji mogą posiadać różne rodzaje wyjść:

 • prądowe : ciągłe (4...20mA), lub dwuprogowe 4/8/12mA
 • napięciowe typu OC (NC lub NO), dwa wyjścia sygnalizujące przekroczenie progów alarmowych I i II.
 • cyfrowe - łącze RS-485, protokół Modbus-RTU, detektor adresowalny.


Stosowane czujniki : elektrochemiczne, selektywne (pomiar lub detekcja dwuprogowa). Zakres pomiarowy : 500 (1000)ppm. Na detektorze sygnalizacja optyczna zasilania, przekroczenia progów alarmowych, awarii . Obudowa z tworzywa sztucznego ABS, wpust kablowy (dławica) PG11. Obszary zastosowań : garaże, laboratoria, oczyszczalnie ścieków, hale produkcyjne, przemysł chemiczny itp. 

Wersje:

 • uniTOX.CO G /E/D - detektor z czujnikiem elektrochemicznym, wyjścia alarmowe A1/A2 typu OC-NC lub OC-NO
 • uniTOX.CO G /E/S - detektor z czujnikiem elektrochemicznym, wyjście prądowe 4...20mA lub 4/8/12mA
 • uniTOX.CO G /E/RS-485 - detektor z czujnikiem elektrochemicznym, wyjście RS-485 (protokół Modbus-RTU)
pdfInstrukcja obsługi

EXpert G - Detektor Gazów Wybuchowych

Detektory Gazów Wybuchowych "EXpert G" przeznaczone są do stosowania w stacjonarnych systemach pomiaru lub detekcji wysokich (wybuchowych) stężeń gazów oraz oparów cieczy , poza strefami wybuchowymi. Służą do wykrywania różnorodnych gazów i oparów wybuchowych - np.: metanu, LPG, heksanu, pentanu, amoniaku, oparów benzyn i olejów, oparów styrenu, ksylenu, toluenu, octanu etylu, oparów alkoholi. Do współpracy z szeroką gamą centralek i sterowników. Zasilanie 12V DC. 

W zależności od wersji mogą posiadać różne rodzaje wyjść:

 • prądowe : ciągłe (4...20mA), lub dwuprogowe 4/8/12mA
 • napięciowe typu OC (NC lub NO), dwa wyjścia sygnalizujące przekroczenie progów alarmowych I i II.
 • cyfrowe - łącze RS-485, protokół Modbus-RTU, detektor adresowalny.

Stosowane czujniki : półprzewodnikowe (detekcja dwuprogowa) - nieselektywne, katalityczne (detekcja lub pomiar) -nieselektywne. Na detektorze sygnalizacja optyczna zasilania, przekroczenia progów alarmowych, awarii (uszkodzenia) sensorów. Obudowa z tworzywa sztucznego ABS, wpust kablowy (dławica) PG11.
Obszary zastosowań : kotłownie, magazyny, hale produkcyjne, kuchnie, laboratoria, oczyszczalnie ścieków, itp. 

Wersje:

 • EXpert G /PP/D - detektor z czujnikiem półprzewodnikowym, wyjścia alarmowe A1/A2 typu OC-NC lub OC-NO
 • EXpert G /PP/S - detektor z czujnikiem półprzewodnikowym, wyjście prądowe 4...20mA lub 4/8/12mA
 • EXpert G /K/D - detektor z czujnikiem katalitycznym, wyjścia alarmowe A1/A2 typu OC-NC lub OC-NO
 • EXpert G /K/S - detektor z czujnikiem katalitycznym, wyjście prądowe 4...20mA lub 4/8/12mA
 • EXpert G /PP/RS-485 - detektor z czujnikiem półprzewodnikowym, wyjście RS-485 (protokół Modbus-RTU)
 • EXpert G /K/RS-485 - detektor z czujnikiem katalitycznym, wyjście RS-485 (protokół Modbus-RTU)
pdfInstrukcja obsługi - EXpert G /PP/D, EXpert G /PP/S, EXpert G /K/D, EXpert G /K/S

PAG®view

Program PAG®view zbudowany jest w opaciu o technologię VDM czyli modułów wirtualnych urządzeń i programowaniu ich zależności w języku graficznym. Oznaza to bardzo łatwe posługiwanie się możliwościami systemu oraz projektowanie najbardziej nawet skomplikowanych zastosowań przy wykorzystaniu tylko myszki komputerowej. Dzięki zastosowanej technologii VDM istnieją bardzo szerokie możliwości rozbudowy całego systemu przez prostą instalację modułów programowych bez zmiany oprogramowania. Instalacja ta przebiega automatycznie podczas uruchamiania programu bez konieczności angażowania użytkownika. 

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer zgodny z IBM PC z procesorem Athlon lub Pentium 800 MHz lub szybszym
 • Pamięć operacyjna RAM 256 MB
 • Stacja CD-ROM
 • Rozdzielczość ekranu ustawiona na parametry: 1024x768
 • System operacyjny Windows 98/XP

Ponadto dla wykorzystania pełnych możliwości programu, komputer może być wyposażony w elementy:

 • Karta dźwiękowa
 • Port szeregowy RS232
pdfInstrukcja obsługi

EXpert IV - Uniwersalna Głowica Gazometryczna

Uniwersalne Głowice Gazometryczne "EXpert IV" przeznaczone są do stosowania w stacjonarnych systemach pomiaru lub detekcji wysokich (wybuchowych) stężeń gazów oraz oparów cieczy , w strefach zagrożonych wybuchem typu 1 lub 2. Służą do wykrywania różnorodnych gazów i oparów wybuchowych grup IIA i IIB, o klasach temperaturowych T1...T6 - np.: metanu, LPG, heksanu, pentanu, amoniaku, oparów benzyn i olejów, oparów styrenu, ksylenu, toluenu, octanu etylu, oparów alkoholi. Do współpracy z szeroką gamą centralek i sterowników. Zasilanie 12V DC. 

W zależności od wersji mogą posiadać różne rodzaje wyjść:

 • prądowe : ciągłe (4...20mA), lub dwuprogowe 4/8/12mA
 • detekcyjne napięciowe typu OC (NC lub NO), dwa wyjścia sygnalizujące przekroczenie progów alarmowych I i II.
 • cyfrowe - łącze RS485, protokół Modbus-RTU

Stosowane czujniki : półprzewodnikowe (detekcja dwuprogowa), katalityczne (detekcja lub pomiar), elektrochemiczne (detekcja lub pomiar). Obudowa metalowa (aluminium), wpust kablowy (dławica) stalowy. Typ budowy przeciwwybuchowej - ognioszczelność (typ "d").

Cecha budowy przeciwwybuchowej:

II 2 G EEx d IIB T6 certyfikat badania typu WE : OBAC 10 ATEX 030X

Obszary zastosowań : kotłownie, chłodnie, oczyszczalnie ścieków, magazyny, laboratoria , malarnie, przepompownie gazów, itp. 

Wersje:

 • EXpert IV /PP/D - głowica z czujnikiem półprzewodnikowym, wyjścia detekcyjne alarmowe A1/A2 typu OC-NC, lub OC-NO
 • EXpert IV /PP/S - głowica z czujnikiem półprzewodnikowym, wyjście prądowe 4...20mA lub 4/8/12mA
 • EXpert IV /K/D - głowica z czujnikiem katalitycznym, wyjścia detekcyjne alarmowe A1/A2 typu OC-NC, lub OC-NO
 • EXpert IV /K/S - głowica z czujnikiem katalitycznym, wyjście prądowe 4...20mA lub 4/8/12mA
 • EXpert IV /E/D - głowica z czujnikiem katalitycznym, wyjścia detekcyjne alarmowe A1/A2 typu OC-NC, lub OC-NO
 • EXpert IV /E/S - głowica z czujnikiem katalitycznym, wyjście prądowe 4...20mA lub 4/8/12mA
 • EXpert IV /PP/RS485 - głowica z czujnikiem półprzewodnikowym, wyjście RS485 (protokół Modbus-RTU)
 • EXpert IV /K/RS485 - głowica z czujnikiem katalitycznym, wyjście RS485 (protokół Modbus-RTU)
 • EXpert IV /E/RS485 - głowica z czujnikiem katalitycznym, wyjście RS485 (protokół Modbus-RTU)
pdfInstrukcja obsługi - EXpert IV /PP/D, EXpert IV /PP/S, EXpert IV /K/D, EXpert IV /K/S, EXpert IV /E/D, EXpert IV /E/S
pdfInstrukcja obsługi - EXpert IV /PP/RS485 , EXpert IV /K/RS485, EXpert IV /E/RS485

uniTOX IV - Uniwersalna Głowica Gazometryczna

Uniwersalne Głowice Gazometryczne "uniTOX IV" przeznaczone są do stosowania w stacjonarnych systemach pomiaru lub detekcji niskich (toksycznych) stężeń gazów oraz oparów cieczy , w strefach zagrożonych wybuchem typu 1 lub 2. Służą do wykrywania różnorodnych gazów i oparów toksycznych grup IIA i IIB, o klasach temperaturowych T1...T6 - np.: amoniaku, siarkowodoru, chloru, tlenku węgla, tlenku i dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku etylenu, chlorowodoru, cyjanowodoru, ozonu, freonów. Do współpracy z szeroką gamą centralek i sterowników. Zasilanie 12V DC. 

W zależności od wersji mogą posiadać różne rodzaje wyjść:

 • prądowe : ciągłe (4...20mA), lub dwuprogowe 4/8/12mA
 • detekcyjne napięciowe typu OC (NC lub NO), dwa wyjścia sygnalizujące przekroczenie progów alarmowych I i II.
 • cyfrowe - łącze RS485, protokół Modbus-RTU, głowica adresowalna

Stosowane czujniki : półprzewodnikowe (detekcja dwuprogowa) -nieselektywne, elektrochemiczne (detekcja lub pomiar) -selektywne. Obudowa metalowa (aluminium), dławica kablowa stalowa. Typ budowy przeciwwybuchowej - ognioszczelność (typ "d"). 

Cecha budowy przeciwwybuchowej: 

II 2 G Ex d IIB T6 certyfikat badania typu WE : OBAC 10 ATEX 030X 

Obszary zastosowań : chłodnie, oczyszczalnie ścieków, magazyny, laboratoria , przemysł chemiczny itp. 

Wersje:

 • uniTOX IV /PP/D - głowica z czujnikiem półprzewodnikowym, wyjścia detekcyjne alarmowe A1/A2 typu OC-NC, lub OC-NO
 • uniTOX IV /PP/S - głowica z czujnikiem półprzewodnikowym, wyjście prądowe 4...20mA lub 4/8/12mA
 • uniTOX IV /E/D - głowica z czujnikiem elektrochemicznym, wyjścia detekcyjne alarmowe A1/A2 typu OC-NC, lub OC-NO
 • uniTOX IV /E/S - głowica z czujnikiem elektrochemicznym, wyjście prądowe 4...20mA lub 4/8/12mA
 • uniTOX IV /PP/RS485 - głowica z czujnikiem półprzewodnikowym, wyjście RS485 (protokół Modbus-RTU)
 • uniTOX IV /E/RS485 - głowica z czujnikiem elektrochemicznym, wyjście RS485 (protokół Modbus-RTU)
pdfInstrukcja obsługi - uniTOX IV /PP/D, uniTOX IV /PP/S, uniTOX IV /E/D, uniTOX IV /E/S
pdfInstrukcja obsługi - uniTOX IV /PP/RS485, uniTOX IV /E/RS485
Zapraszamy Klientów i Partnerów do kontaktu z nami !
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe
Pro-Service© Sp. z o.o. w Krakowie

os. Złotej Jesieni 4
31-826 Kraków
+48 12 4259090, +48 12 6445589
+48 12 6430934, fax w. 314
tel/fax +48 12 6860710