Centralki

Programowalny kontroler detekcji gazów typu DINster 4

DINster 4 jest urządzeniem stacjonarnym, przeznaczonym do kontroli stanów detektorów, wizualizacji tych stanów oraz autonomicznego sterowania urządzeniami zewnętrznymi.
Kontroler „DINster 4”  służy do współpracy  z maksimum 4 detektorami o wyjściach detekcyjnych typu OC (NC lub NO) lub prądowych 4/8/12mA.
Konfigurowalne (przez użytkowników) wejścia, wyjścia przekaźnikowe i napięciowe  umożliwiają realizacje dowolnych funkcji sterowniczych, sygnalizacyjnych  i alarmowych.
Kontroler „DINster 4”  przeznaczony jest do pracy poza strefami zagrożenia wybuchem.
Zasilanie 12 V lub 24 V DC  (możliwe 11-28 V DC).
Wszystkie informacje użytkowe i programowania obrazowane są na wyświetlaczu LCD o rozmiarach: 2 linie po 16 znaków alfanumerycznych. Urządzenie wyposażone jest w 4-przyciskową klawiaturę. Standardowo zainstalowany jest również sygnalizator akustyczny wewnątrz urządzenia.

pdfKarta produktu

miniSTER2CO+ - Dwukanałowa centralka detekcyjna z dodatkowym czujnikiem CO

Jednostka centralna umożliwiająca podłączenie 1 lub 2 detektorów o wyjściach dwuprogowych napięciowych (NC lub NO), prądowych 4-20mA lub cyfrowych RS485 i napięciu zasilania 12V DC. Dodatkowo centralka posiada wewnętrzny sensor do wykrywania przekroczenia niebezpiecznych wartości stężeń tlenku węgla CO. Do pracy poza strefami wybuchowymi. Zasilane z sieci ~230V. Akumulatorowe podtrzymanie napięcia zasilania. Wizualizacja stanów alarmowych detektorów, stanów wyjść przekaźnikowych.
Wyjścia: przekaźnikowe, napięciowe, cyfrowe RS485, sterujące zaworem bezpieczeństwa.

pdfKarta produktu

uniSTER32z/RS485 - Centrala Alarmowa

Centrala Alarmowa "uniSTER32z/RS485" jest nowoczesną, mikroprocesorową jednostką centralną przeznaczoną do pracy w systemach wykrywania (detekcji) gazów wybuchowych i toksycznych. Jest elementem systemu Aktywny Alarm Gazowy służącego do aktywnej ochrony różnorodnych obiektów przed wybuchami gazów i oparów, umożliwiającego wykrywanie gazów, sygnalizacje i alarmowanie oraz sterowanie zaworami odcinającymi dopływ gazów. Centrala Alarmowa "uniSTER32z/RS485 " służy do współpracy (zasilania i kontroli) z detektorami o napięciu zasilania 12V, maksymalnym poborze prądu 250mA i wyjściu RS485 (protokół Modbus-RTU). Konfigurowalne (programowo) wejścia, wyjścia przekaźnikowe i napięciowe umożliwiają realizacje dowolnych funkcji sterowniczych, sygnalizacyjnych i alarmowych. Centralka może współpracować z systemami sterowania wentylacją ,sygnalizatorami optyczno-akustycznymi, zaworami odcinającymi (elektrozaworami), sterownikami przemysłowymi i innymi układami automatyki. Centrala Alarmowa "uniSTER32z /RS485" przeznaczona jest do pracy poza strefami zagrożenia wybuchem. Do centralki można podłączyć od jednego do trzydziestu dwóch detektorów - detektory o adresach 1...32. Zasilanie detektorów 12V z centralki (maksimum 8 detektorów, wyjścia zasilania zabezpieczone bezpiecznikami polimerowymi) lub z zewnętrznego zasilacza 12V. Zasilanie centralki - napięcie sieciowe ~230V. Podtrzymanie napięcia zasilania - akumulator wewnętrzny 12V/2,2Ah, czas do 1godz.
Wyjścia - realizowane dowolne funkcje, programowane przy pomocy programu konfiguracyjnego PAGster32:

Rodzaje wyjść:

  • przekaźnikowe - 6 przekaźników, ze stykami NO/NC, o funkcjach programowalnych
  • napięciowe 12V typu OC-NO), trzy wyjścia o funkcjach programowalnych
  • impulsowe 12V - wysokoprądowe, do sterowania cewkami zaworów odcinających, o funkcjach programowalnych

Sygnalizacja optyczna (wyświetlacz LCD) i akustyczna (brzęczyk wewnętrzny) przekroczenia progów alarmowych I i II, pamięci alarmów , awarii detektorów, sygnalizacja optyczna wysterowania wyjść (LED), sygnalizacja optyczna (LED) zasilania sieciowego i akumulatorowego,. Obudowa z tworzywa sztucznego ABS, wpusty kablowy (dławice) - 9 x PG11. 

Wersje:

  • uniSTER32z /RS485 - centralka trzydziestodwukanałowa z wejściem RS485 (protokół Modbus RTU)
pdfInstrukcja obsługi

DINster® 3xRS - Programowalny kontroler gazów

Programowalny kontroler detekcji gazów typu DINster® 3xRS jest urządzeniem stacjonarnym, przeznaczonym do kontroli stanów detektorów dwugazowych typu DUOmaster®, wizualizacji tych stanów oraz autonomicznego sterowania urządzeniami zewnętrznymi.
W skład urządzeń zewnętrznych mogą wchodzić np. wentylatory, sygnalizatory optyczne, sygnalizatory dźwiękowe, itp. Swobodne programowanie i prosta obsługa urządzenia przez użytkownika, zapewnia pełną elastyczność i uniwersalność konstrukcji. Dzięki wbudowanemu zegarowi czasu rzeczywistego udostępniono m.in. takie funkcje jak okresowe przewietrzanie garażu czy ciągła rejestracja zdarzeń.

pdfKarta produktu
Zapraszamy Klientów i Partnerów do kontaktu z nami !
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe
Pro-Service© Sp. z o.o. w Krakowie

os. Złotej Jesieni 4
31-826 Kraków
+48 12 4259090, +48 12 6445589
+48 12 6430934, fax w. 314
tel/fax +48 12 6860710