Tmaster CO/LPG/NO2 L

 


 

Trójgazowy  Detektor „Tmaster CO/LPG/NO2 L”  przeznaczony jest do stosowania w stacjonarnych systemach  detekcji  tlenku węgla (CO), propanu-butanu (LPG)  oraz dwutlenku azotu (NO2) poza  strefami zagrożonymi wybuchem. Typowe zastosowania detektora „Tmaster CO/LPG/NO2 L”   to systemy detekcji w garażach  i parkingach podziemnych.
Jest to samodzielne urządzenie będące połączeniem detektora i centralki, zasilane z sieci ~230V. Może pracować jako urządzenie indywidualne (samodzielne)  lub współpracować z centralkami i sterownikami.
 
W zależności od wersji może posiadać różne rodzaje wyjść :
  • przekaźnikowe – 3 przekaźniki, ze stykami NO, sygnalizujące przekroczenie progów alarmowych A1 i A2 oraz awarii
  • cyfrowe - łącze RS485, protokół Modbus-RTU, detektor adresowalny.
Stosowane czujniki :
  • tlenek węgla CO : elektrochemiczny, (selektywny, pomiar lub detekcja dwuprogowa, progi alarmowe : 40/100ppm, zakres pomiarowy 0…500ppm)
  • propan-butan (LPG) : półprzewodnikowy (nieselektywny, progi alarmowe : 10/30%DGW)
  • dwutlenek azotu NO2 : elektrochemiczny, (selektywny,  detekcja dwuprogowa, progi alarmowe : 3/6ppm ).
Na detektorze sygnalizacja optyczna zasilania, przekroczenia progów alarmowych, awarii .
Detektor składa się z dwóch modułów : głównego (CO) i modułu LPG/NO2 połączonych kablem.
Moduł główny (CO) - obudowa z tworzywa sztucznego PS, wpusty  kablowe (dławice) : 3 x PG11, PG16.
Moduł LPG/NO2 - obudowa z tworzywa sztucznego PS, wpust  kablowy (dławica) : PG16.
 
Wersje :
  • Tmaster CO/LPG/NO2 L/EPE/D – czujnik CO elektrochemiczny, czujnik LPG półprzewodnikowy,  czujnik  NO2  elektrochemiczny, wyjścia przekaźnikowe (typ NO)
  • Tmaster CO/LPG/NO2 L/EPE /D/RS485 – czujnik CO elektrochemiczny, czujnik LPG półprzewodnikowy,  czujnik  NO2  elektrochemiczny, 
    wyjścia przekaźnikowe (typ NO), wyjście RS485 z protokołem Modbus RTU
 

 

Pliki do pobrania - detektory z wyjściami przekaźnikowymi (/D) :

pdfDetektor Tmaster CO/LPG/NO2 L/D - karta produktu
pdfDetektor Tmaster CO/LPG/NO2 L/D - instrukcja obsługi
pdfDetektor Tmaster CO/LPG/NO2 L/D - deklaracja zgodności

 

Pliki do pobrania - detektory z wyjściami przekaźnikowymi i wyjściem (/RS485):
pdfDetektor Tmaster CO/LPG/NO2 L/D/RS485 - karta produktu
pdfDetektor Tmaster CO/LPG/NO2 L/D/RS485 - deklaracja zgodności

 


 

Zapraszamy Klientów i Partnerów do kontaktu z nami !
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe
Pro-Service© Sp. z o.o. w Krakowie

os. Złotej Jesieni 4
31-826 Kraków
+48 12 4259090, +48 12 6445589
+48 12 6430934, fax w. 314
tel/fax +48 12 6860710