Mobilny System Detekcji Gazów MSDG

Zastosowanie

 

Mobilne Systemy detekcji gazów Pro-Service® przewidziano do stosowania wszędzie tam, gdzie wymaga się okresowego monitorowania stężeń gazów niebezpiecznych ( toksycznych, palnych ), a specyfika pomieszczeń, lub charakter wykonywanych tam prac czyni nieopłacalnym, lub niezasadnym stosowanie urządzeń montowanych na stałe.

Typowo, takie systemy mogą być użyte w laboratoriach doświadczalnych, badawczych, przemysłowych. W zakładach produkcyjnych, w których następuje częsta zmiana profilu produkcji, przesuwanie maszyn, zmiana funkcji pomieszczeń, lub czasowe wykorzystywanie tych pomieszczeń ( np. podczas cyklicznego magazynowania różnych substancji niebezpiecznych). W obszarach, w których zagrożenie przewidziane jest tylko podczas wykonywania określonych, niebezpiecznych czynności itd.

 

 

Opis

 

Oferowane rozwiązanie zawiera komplet urządzeń, wraz z okablowaniem umożliwiającym przenoszenie elementów systemu (centrale, detektory) samodzielnie przez Użytkownika z zachowaniem warunków, dla których dany system został przeznaczony.

 

 

Wymagania i warunki złożenia zamówienia

 

Podczas składania zamówienia należy:

  • Określić szczegółowo przeznaczenie i sposób wykorzystania.
  • Podać warunki w których będzie stosowany (występowanie stref zagrożonych wybuchem gazów, stopień zapylenia, wilgotność, zakres temperatur, na jakie czynniki będą narażone przewody łączeniowe…
  • Podać stężenia jakich gazów będą monitorowane.
  • Podać jakie funkcje wyjściowe powinien realizować system.
  • Zasugerować ilość punktów pomiarowych.

Po uzyskaniu powyższych informacji Pro-Service®, najczęściej po wizji lokalnej, przedstawi ofertę kompletnego systemu, wraz akcesoriami umożliwiającymi jego pełną funkcjonalność samodzielnego użytkowania.

 

 

Uwagi:

1.   Systemy mobilne wymagają takiej samej okresowej kontroli i kalibracji jak systemy stacjonarne.

2.   Dla placów budów, lub dla obszarów szczególnie zagrożonych możliwością uszkodzeń mechanicznych,

      Pro-Service oferuje inny rodzaj systemów mobilnych z wykorzystaniem mobilnych słupków pomiarowych.

 


 

Pliki do pobrania :

pdfMobilny System Detekcji Gazów MSDG - karta produktu

 


 

 

Zapraszamy Klientów i Partnerów do kontaktu z nami !
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe
Pro-Service© Sp. z o.o. w Krakowie

os. Złotej Jesieni 4
31-826 Kraków
+48 12 4259090, +48 12 6445589
+48 12 6430934, fax w. 314
tel/fax +48 12 6860710