Podstawowe zastosowania

Zastosowania systemów detekcji gazów – najczęściej występujące miejsca montażu:

1. Detekcja amoniaku:
    komory chłodnicze, sprężarkownie, laboratoria.

2. Detekcja metanu:
    kotłownie, stacje kontroli pojazdów, hale produkcyjne (nagrzewnice), kuchnie.

3. Detekcja siarkowodoru:
    oczyszczalnie ścieków, laboratoria.

4. Detekcja wodoru:
    stanowiska ładowania wózków widłowych, akumulatorownie, laboratoria.

5. Detekcja tlenu:
    laboratoria, pomieszczenia spawania gazowego, tunele.

6. Detekcja chloru:
    oczyszczalnie ścieków, laboratoria.

7. Detekcja tlenku węgla:
    garaże i parkingi podziemne, tunele, stacje kontroli pojazdów, kotłownie.

8. Detekcja LPG:
    garaże i parkingi podziemne, tunele, stacje kontroli pojazdów, kotłownie, hale produkcyjne (nagrzewnice).

9. Detekcja tlenków azotu:
    garaże i parkingi podziemne, tunele, stacje kontroli pojazdów, laboratoria.

10. Detekcja acetylenu:
    pomieszczenia spawania gazowego.

11. Detekcja oparów cieczy palnych (np. ksylen, toluen, styren, benzyna, olej napędowy, alkohole, octany):
    magazyny farb i lakierów, magazyny materiałów pędnych, malarnie, hamownie silników, produkcja  laminatów, petrochemie.

12. Detekcja innych gazów (np. podtlenek azotu, dwutlenek siarki, dwutlenek chloru, ozon, sześciofluorek  siarki, cyjanowodór, chlorowodór):
    laboratoria, pomieszczenia medyczne, oczyszczalnie ścieków, pomieszczenia energetyki.

Zapraszamy Klientów i Partnerów do kontaktu z nami !
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe
Pro-Service© Sp. z o.o. w Krakowie

os. Złotej Jesieni 4
31-826 Kraków
+48 12 4259090, +48 12 6445589
+48 12 6430934, fax w. 314
tel/fax +48 12 6860710