Tmaster CNG/CO/LPG G

 


 

Trójgazowy  Detektor „Tmaster CNG/CO/LPG G”  przeznaczony jest do stosowania w stacjonarnych systemach  detekcji  gazu ziemnego (CNG), tlenku węgla (CO) oraz propanu-butanu (LPG)  poza  strefami zagrożonymi wybuchem. Typowe zastosowania detektora „Tmaster CNG/CO/LPG G”   to systemy detekcji w garażach  i parkingach podziemnych.
Detektor jest przeznaczony do współpracy z typowymi centralkami alarmowymi lub sterownikami przemysłowymi.
Zasilanie 12 lub 24 V DC (możliwe 8-28 V DC).
Wyjście  cyfrowe - łącze RS485, protokół Modbus RTU, detektor adresowalny.

 

Stosowane czujniki :
  • tlenek węgla CO : elektrochemiczny, (selektywny, pomiar lub detekcja dwuprogowa, progi alarmowe : 40/100ppm, zakres pomiarowy 0…500ppm )
  • propan-butan LPG : półprzewodnikowy (nieselektywny, progi alarmowe : 10/30%DGW)
  • gaz ziemny (metan) CNG : półprzewodnikowy (nieselektywny, progi alarmowe : 10/30%DGW)
Na detektorze sygnalizacja optyczna zasilania, przekroczenia progów alarmowych, awarii .
Detektor składa się z dwóch modułów : modułu CNG, modułu CO i modułu LPG połączonych kablem.
Moduł CNG - obudowa z tworzywa sztucznego PS, wpusty  kablowe (dławice) : PG11 + PG9, PG16.
Moduł CO  - obudowa z tworzywa sztucznego PS, wpusty  kablowe (dławice) : PG16 - 2szt.
Moduł LPG - obudowa z tworzywa sztucznego PS, wpust  kablowy (dławica) : PG16.
 
Wersje:
  • Tmaster CNG/CO/LPG G/PEP /RS485 – czujnik CNG półprzewodnikowy, czujnik CO elektrochemiczny, czujnik LPG półprzewodnikowy,   wyjście RS485 z protokołem Modbus RTU
 

 

Pliki do pobrania - detektory z wyjściem (/RS485):
pdfDetektor Tmaster CNG/CO/LPG G/PEP/RS485 - karta produktu

 


 

Zapraszamy Klientów i Partnerów do kontaktu z nami !
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe
Pro-Service© Sp. z o.o. w Krakowie

os. Złotej Jesieni 4
31-826 Kraków
+48 12 4259090, +48 12 6445589
+48 12 6430934, fax w. 314
tel/fax +48 12 6860710