EurOx G/Lx5+

 

 

Detektory Tlenu „EurOx G/Lx5+”  przeznaczone są do stosowania w stacjonarnych systemach detekcji obniżania się lub pomiaru stężeń tlenu  w powietrzu, poza strefami wybuchowymi. Do współpracy z szeroką gamą centralek i sterowników. Zasilanie 12 V DC.
 
W zależności od wersji mogą posiadać różne rodzaje wyjść :
  • prądowe : ciągłe (4-20mA), lub dwuprogowe 4/8/12mA
  • napięciowe typu OC (NC lub NO), dwa wyjścia sygnalizujące przekroczenie progów alarmowych Al1 i Al2.
  • cyfrowe - łącze RS485, protokół Modbus RTU, detektor adresowalny.
Stosowane czujniki : fotoluminescencyjne, selektywne  (pomiar lub detekcja dwuprogowa), o czasie życia powyżej 5 lat.
Detekcja wzrostu lub spadku stężenia O2.
Zakres pomiarowy: 0-25%V/V.  Progi alarmowe (standardowo) : 19/18 % V/V (spadek stężenia O2) lub 22/23 % V/V (wzrost stężenia O2).
Na detektorze sygnalizacja optyczna zasilania, przekroczenia progów alarmowych, awarii .
Obudowa z tworzywa sztucznego PS, wpusty kablowe (dławice) : PG11 + PG9 (tylko wersje /RS485).
Obszary zastosowań : laboratoria,  oczyszczalnie ścieków, kontrola jakości powietrza, przemysł chemiczny, itp.
                                                                                                                                                                           
Wersje :
  • EurOx G /Lx5+/D               – detektor z czujnikiem fotoluminescencyjnym, wyjścia alarmowe A1/A2 typu OC-NC lub OC-NO
  • EurOx G /Lx5+/S               – detektor z czujnikiem fotoluminescencyjnym, wyjście prądowe 4-20mA lub 4/8/12mA
  • EurOx G /Lx5+/RS485       – detektor z czujnikiem fotoluminescencyjnym, wyjście RS485 (protokół Modbus RTU)
 

 

Pliki do pobrania  – detektory z wyjściami NC/NO (/D) lub z wyjściem prądowym 4-20mA (/S) :

pdfDetektor EurOx G/Lx5+/D(S) - karta produktu
pdfDetektor EurOx G/Lx5+/D(S) - instrukcja obsługi
pdfDetektor EurOx G/Lx5+/D(S) - deklaracja zgodności

 

Pliki do pobrania  – detektory z wyjściami RS485  (/RS485) :

pdfDetektor EurOx G/Lx5+ /RS485 - karta produktu
pdfDetektor EurOx G/Lx5+ /RS485 - deklaracja zgodności

 


 

Zapraszamy Klientów i Partnerów do kontaktu z nami !
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe
Pro-Service© Sp. z o.o. w Krakowie

os. Złotej Jesieni 4
31-826 Kraków
+48 12 4259090, +48 12 6445589
+48 12 6430934, fax w. 314
tel/fax +48 12 6860710