Historia firmy


 

Na rynku od 1991 roku.
W następnym roku firma, jako spółka cywilna, podjęła działalność  w branży detekcji gazów, początkowo jako firma instalacyjna , a od 1999 r. jako producent detektorów, central i akcesoriów systemów detekcji gazów.
W 2002 r przekształcona w trybie art.512 ksh w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
KRS -0000108481  przez. Wydz. IX  Gospodarczy KRS Sądu Rej. dla Krakowa –Śródmieścia.
Kapitał zakładowy 120 tys. PLN , troje wspólników.
Od 2004 roku wdrożony System Zarządzania Jakością  ISO  9001.
Produkujemy urządzenia budowy standardowej i do stref zagrożonych wybuchem.
Certyfikaty ATEX i ATEXQ.
Przedsiębiorstwo spółki jest laureatem wielu nagród i wyróżnień  polskich i międzynarodowych targów innowacji i wynalazków.
Wprowadzona w 2009 roku grupa produktowa pod nazwą „Wielogazowy i wielopunktowy system detekcji CO/LPG …NO2  w garażach i parkingach podziemnych.”, jako jedyny taki system na świecie,  zdobyła kilkanaście medali międzynarodowych targów wynalazczości.
Sukcesy firmy zapewnia stabilna załoga najlepszych w branży inżynierów, techników, pracowników sprzedaży i administracji .
Systemy detekcji naszej produkcji chronią wiele obiektów przemysłowych, laboratoryjnych, energetycznych itp…oraz  garaże i parkingi podziemne   w Polsce, Holandii ,Belgii, na Słowacji oraz w Egipcie.
Nasz rozwój  zawdzięczamy dużej grupie kluczowych i stałych klientów oraz dobrej współpracy z najlepszymi w branży projektantami elektrycznymi i sanitarnymi oraz firmami wykonawczymi.
Nasi partnerzy zawsze mogą liczyć na kompleksowe wsparcie techniczne na każdym etapie inwestycji, od koncepcji ,dokumentacji, poprzez uruchomienia i odbiory systemów detekcji naszej produkcji.
Ogólnopolski serwis producenta i autoryzowanych serwisów zapewnia fachowy i terminowy nadzór nad systemami detekcji naszej produkcji.
 

Zapraszamy Klientów i Partnerów do kontaktu z nami !
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe
Pro-Service© Sp. z o.o. w Krakowie

os. Złotej Jesieni 4
31-826 Kraków
+48 12 4259090, +48 12 6445589
+48 12 6430934, fax w. 314
tel/fax +48 12 6860710