Działalność

* Produkcja i sprzedaż systemów detekcji gazów toksycznych i wybuchowych

  ( detektory gazów toksycznych i wybuchowych w wersji standardowej i Ex-ATEX ,

    jednostki centralne, peryferia, akcesoria i oprogramowanie ) na rynku krajowym

   i w eksporcie.

* Opracowanie, prototypowanie i wdrażanie nowych, innowacyjnych  rozwiązań

  w detekcji i pomiarze gazów toksycznych i wybuchowych

* Serwis instalacji detekcji gazów własnej produkcji

    –przeglądy okresowe, diagnostyka, rekalibracje, prowadzenie dokumentacji systemu

* Uruchomienia, odbiory końcowe, przeglądy zerowe systemów detekcji gazów

* Konsultacje i opinie techniczne ,koncepcje zabezpieczeń , konsultacje przedprojektowe

* Szkolenie projektantów sanitarnych i elektrycznych oraz firm instalacyjnych

   w zakresie zasad i metod  detekcji gazów

* Szkolenia podstawowe i uzupełniające rekomendowanych firm- autoryzowanych serwisów

 

Zapraszamy Klientów i Partnerów do kontaktu z nami !
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe
Pro-Service© Sp. z o.o. w Krakowie

os. Złotej Jesieni 4
31-826 Kraków
+48 12 4259090, +48 12 6445589
+48 12 6430934, fax w. 314
tel/fax +48 12 6860710